top of page

Bezieling is sine qua non voor moed!

Bijgewerkt op: 30 dec. 2019


Accountants hebben de ambitie om in 2030 nog steeds een relevant beroep uit te oefenen. Kan dat worden bereikt? Zeker weten, maar alleen als het uitgangspunt is dat controle gaat om ‘recht doen aan belangen van mensen’. Deel drie van een reeks over deugden voor accountants: moed.

Waar de accountant door de deugd ‘rechtvaardigheid’ wordt aangespoord zorgvuldig vast te stellen wat voor belanghebbenden nodig is te controleren (het wat), de deugd ‘voorzichtigheid’ de accountant motiveert om dit zo goed mogelijk uit te voeren (het hoe), leidt de deugd ‘moed’ tot daadkracht en volharding. Moed is het gevolg van de bezieling en overtuiging dat het juiste doel wordt nagestreefd. Moed resulteert in durf, in geduld, een rechte rug en het uithoudingsvermogen om doelen te bereiken. lees verder


14 weergaven0 opmerkingen
bottom of page