top of page
Kostenefficiënte simulator

Transparant: betalen per deelnemer

De kosten voor het gebruik van de simulator zijn transparant: betalen per deelnemer. Er zijn geen abonnementen of opzegtermijnen van toepassing om vrijheid en flexibiliteit te garanderen.

Geen aanvullende investeringen in ICT nodig

De simulator vereist geen aanvullende investeringen in ICT, omdat de simulator een cloudservice is. Alleen een laptop of computer is nodig met Chrome webbrowser (gratis verkrijgbaar) en internettoegang. De simulator is daarom bijzonder geschikt voor Bring-Your-Own-Device (BYD), dat wil zeggen dat studenten hun eigen laptop of tablet meenemen. 

De simulator gebruikt Google technologie, zodat continue beschikbaarheid van de simulator geborgd is.

Door de simulator komt er meer tijd van docenten beschikbaar voor ontwikkeling en verbetering van cursussen, omdat er geen kostbare tijd meer benodigd is om cases te ontwikkelen en deze periodiek te onderhouden. Met andere woorden, door de simulator kunnen docenten zich weer meer richten op de inhoud en kunnen de cursusoverheadkosten worden verlaagd.

Hergebruik van cases

De simulator ondersteunt het hergebruik van cases, zodat de cases kunnen worden gebruikt, voor aanpalende cursussen of vervolgcursussen. Uiteraard kunnen de hergebruikte cases flexibel worden aangepast, zodat weer unieke cases ontstaan. Zeker indien cases voor meerdere jaren gebruikt gaan worden en met standaard uitwerkingen wordt gewerkt, kan het periodiek weer uniek maken van de cases van belang zijn. Uiteraard kunnen complexiteit en diepgang worden aangepast in de hergebruikte cases.

Lage onderhoudskosten cases: automatische updates

De simulator is ontwikkeld om de onderhoudskosten van de cases laag te houden. Zo wordt de informatie uit de cases standaard aangepast naar het nieuwe kalenderjaar, inclusief aanpassing van tarieven, zoals belastingpercentages en bedragen.

Geen casus ontwikkelkosten: standaard cases zijn beschikbaar

Voor de simulator zijn standaard cases beschikbaar. Deze cases zijn standaard al voorzien van veel bedrijfsgegevens, zoals financiële informatie, contracten, facturen. Daardoor zijn de standaard cases gereed voor gebruik. Uiteraard zijn de cases naar wens aan te passen. Voor aanpassingen kunnen meerkosten in rekening worden gebracht.

Word partner van audit gaming door zelf cases te ontwikkelen

Door de toename van het aantal cases wordt het gebruik van de simulator steeds veelzijdiger. Daarom ondersteunt Audit Gaming de ontwikkeling van cases en manipulaties ontwikkelen voor eigen gebruik en/of aan derden tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. De ontwikkelde cases zullen worden aangeboden via de Audit Gaming website en na aftrek van kosten voor gebruik van de simulatorinfrastructuur zullen de overige opbrengsten worden overgemaakt aan de ontwikkelaar. Audit Gaming behoudt zich het recht om ontwikkelde cases te weigeren op kwaliteitsgronden. 

Gebruik cases voor tentaminering

De simulator biedt ondersteuning om vaardigheden van studenten te tentamineren. Hierdoor kunnen kosten van de ontwikkeling van tentamenvraagstukken worden verlaagd. De casus kan voor alle studenten gelijk zijn of er kunnen meerdere versies worden ontwikkeld, bijvoorbeeld meerdere bedrijfstypologieën.

 

Door de cloudservice kan de audit game continue beschikbaar (24/7, 7 dagen per week) op basis van betrouwbare Google technologie.

Effectieve inzet van docenten

Het gebruik van de simulator ondersteunt een verschuiving van enerzijds kennisoverdracht naar vaardigheidstraining in de colleges. Deze verschuiving biedt mogelijkheden om minder, maar meer diepgaandere colleges te realiseren en tegelijkertijd meer tijd vrij te maken voor persoonlijke begeleiding van studenten. Op deze wijze wordt effectiever gebruik gemaakt van de kennis en coachende vaardigheden van de docenten.

Please reload

kostenvoordeel
bottom of page