Cloud computing

De cases met gesimuleerde bedrijfsgegevens, webcasts en documentatie worden overzichtelijk beschikbaar gesteld op deze website en in de LUDUS ERP omgeving. LUDUS ERP is ontwikkeld als een cloud-service op basis van Google Platform technologie. Dit biedt veel voordelen:

  • geen aanvullende investeringen nodig: alleen een laptop met een webbrowser is nodig.

  • overal waar internet beschikbaar is, kan de simulator worden gebruikt. Daardoor is de simulator geschikt voor teamwerk  en zelfstudie op locatie en op afstand.

  • continue beschikbaarheid van de simulator is geborgd

  • grote aantallen deelnemers kunnen tegelijkertijd inloggen in LUDUS ERP. Door de Google technologie kan eenvoudig de benodigde  rekencapaciteit worden bijgeschakeld. Hierdoor is de simulator geschikt voor gebruik tijdens colleges en voor tentaminering.

1/4